Domedagsprofetior – ren rappakalja!

Tror du på det? Domedagsprofetior alltså. Om så, kanske de verkligen blir verklighet…

Världen idag är inte vad vi är vana vid längre. Det verkar som om det mesta vi har byggt upp håller på att raseras – och kanske är det inte så konstigt om man tar allt det som händer nu och kombinerar med vår historia och jordens naturliga cykler. Faktum är att vi försöker få vår värld att fungera utifrån förlegade tankar och förhållningssätt som inte längre fungerar. Den gamla modellen stödjer sig bland annat på att;

  • naturen och allt liv bygger på att den ”starkaste” överlever,
  • medvetandet är skilt från vår fysiska verklighet,
  • att utrymmet mellan saker och ting är ”tomt”,
  • att avancerade civilisationer först uppstod för ca. 5 – 5 500 år sedan.[1]

De här antagandena som vi har byggt upp våra liv och vårt sätt att se världen kring är direkt felaktiga… Det betyder alltså att vi bygger vår värld på felaktiga grunder och en felaktig syn på sammanhang. Vetenskapen har idag, utom allt rimligt tvivel, kommit fram till att;

  • naturen och allt liv bygger på samarbete,
  • medvetandet är en del av vår fysiska verklighet,
  • utrymmet mellan saker och ting är inte ”tomt”,
  • avancerade civilisationer är åtminstone dubbelt så gamla som vi har trott.[2]

Med insikter som detta är det inte så svårt att förstå att vi måste lära oss ett nytt sätt att både tänka och agera om vi överhuvudtaget ska ha en chans att se en ny morgondag. Vi kan inte fatta beslut och försöka lösa problem med information som är direkt felaktig och förlegad kunskap.

Genom att komma till insikt om vad det är som i grunden styr allt liv, så kommer vi – utan problem – att kunna ta oss till framtiden med allt vad det innebär, men fortsätter vi att hårdnackat tro att vi kan förändra det som sker i vår värld just nu genom ett felaktigt sätt att tänka och agera, så kommer det att gå käpprätt åt skogen. Att försöka med konststycket att förändra vår verklighet med ageranden som bygger på tankar och övertygelser som hör till det förgångna – de tankar och övertygelser vars konsekvenser vi lever under idag och som uppenbarligen inte fungerar, är dömt att misslyckas.

Vi kan inte längre vänta på att livet på jorden och våra egna liv ska återgå till det vi ser som normalt – den tiden är sedan länge förbi och kommer aldrig någonsin tillbaka. Vi måste lära oss att se förändringar för vad de verkligen är och lära oss att följa med.

Genom följsamhet och en ny medvetenhet om vad det är som verkligen styr – våra känslor, tankar, övertygelser och jordens naturliga cykler, kan vi åstadkomma den förändring som vänder domedagsprofetior till framgångsprofetior!

Det finns många, många fantastiska människor – runt hela vår jord, som mycket medvetet och med stor auktoritet och hjärta antar utmaningen att förändra vår verklighet och ser vi i backspegeln så har vi många gånger lyckats att vända rejäla kriser till något som i förlängningen blev positivt. Skillnaden mellan då och den tid vi befinner oss i nu, är att då var det bara en kris åt gången, nu brottas vi med kriser inom alla områden i våra liv, allt från energi, ekonomi till religion – och en övergripande klimatförändring. Allt detta medför att själva vår existens är hotad.

Vi står mitt i värdsliga kriser på alla fronter, men det fina i kråksången är att vi är mitt i allt elände – vi har tid att gemensamt hitta de bästa vägarna ut ur alla kriser.

Och det bästa av allt är att det inte är så svårt – det gäller bara att se och förstå att det är vårt sätt att tänka och agera som är den felande länken. Hur illa det än ser ut så har vi både makten och tiden att förändra och skapa det liv vi vill ha, både när det gäller våra egna liv – och allt liv på jorden.

 

Men frågan är…

Tar du steget och medvetet förändrar din känsla, din tanke och dina övertygelser till ett livsbejakande sätt att se livet så som det verkligen är, eller väljer du att tro att allt är okej som det är och att det vetenskapen nu har kommit fram till är fel?

Hjälp oss alla att få den värld vi drömmer om – ta ditt ansvar.

Boken “Vägen tillbaka till framtiden” skriven av Pia J. Stengard beskriver på ett enkelt, lättläst och intressant sätt hur vi, både du och jag, kan se livet för vad det är och varför.

Det är en bok som du aldrig kommer att ångra att du köpte. Den ger oss det vi vill ha – en ny värld.

 

Boken kan beställas via länken nedan.

“Vägen tillbaka till framtiden”

 


 

[1] Braden, Gregg. 2014. The Turning Point – Creating Resilience in a Time of Extremes. London: Hay House UK Ltd.

[2] Ibid

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>