TERRA DONUM

Jordens gåva

Kan det vara så enkelt att det här är allt som behövs… att lära oss att känna känslorna av jordens kraft för att vi ska förstå och se hela livet förändras?

Mycket att läsa? Prenumerera på våra uppdateringar så skickar vi en gratis inspelning av hela konceptet Terra Donum!

Ett nätverk av energi - en del av jordens flöde - vår gåva

Det finns mycket skrivet om jordens energilinjer – allt mer eller mindre utan någon samstämmighet eller vetenskaplig grund, så att börja prata om det här är som att stoppa huvudet i en häxkittel – det bubblar och fräser och kokar ständigt över, men jag är trygg med den kunskap som finns, min egen logik och mina intuitiva känslor där inga andra fast förankrade bevis finns.

Vad du tror, känner, tänker och tycker är helt upp till dig, men jag ber dig att ha ett öppet sinne och inte förkasta något innan du själv har undersökt alla aspekter av det som sägs. Precis som det är med vår historia, som arkeologer och historiker mer ofta än sällan får skriva om allt eftersom de gör nya upptäckter, så är det också med allt annat vi tror att vi vet – tills något nytt dyker upp som kullkastar allt det vi trodde vi visste.

Att se på livet med nyfikenhet utan några ramar gynnar inte bara vetenskapen utan också vår kreativitet och personliga utveckling och vår förmåga att acceptera och respektera varandras olikheter och sätt att se på livet i sig.

Som jag ser det har vi har ett nätverk av elektromagnetisk strålning som finns både på, över och under marken och som dessutom omsluter hela vår planet. Denna elektromagnetiska strålning kallas ofta jordenergi eller ett nätverk av jordenergier och är i sig oftast knutet till olika geologiska aspekter av jorden, såsom vatten, berg, jordmån, mineraler och kristaller.

Jag väljer att kalla det här nätverket för ett ”nätverk av elektromagnetisk stålning” eftersom det är vad det är. Den typ av energi som det här nätverket består av är alltså elektromagnetisk strålning, samma typ av energi som våra känslor, tankar och kroppar består av och precis som i våra kroppar och sinnen så är den här strålningen olika stark och innehåller olika typer av information på olika ställen över jorden.

Det här nätverket av elektromagnetisk stålning finns över hela världen och det bästa sättet att försöka ge en bild av hur det ser ut är att likna det vid ett träd.

Rätt-globe-trädOm du tänker dig att trädet växer från sin rot, som det har i jordens absoluta mitt, ut mot jordens yta med en lång stam och att trädet sedan börjar förgrena sig och bilda sin krona en bit under jordytan för att därefter låta kronan sprida ut sig både uppåt och i sidled så får du en ganska rättvisande bild av det elektromagnetiska nätverket eller de så kallade jordenergilinjerna.

Om du sedan tänker dig att det från roten växer ett nästintill oändligt antal stammar som i sin tur bildar grenverk, på grenverk, på grenverk så får du ett nätverk av grenar över, på och under jordens yta som i stort sätt täcker varenda kvadratmillimeter av jorden. Alla dessa grenar, både under, på och över jorden är alltså energilinjer av olika slag, det vill säga elektromagnetisk strålning.

Vad som är viktigt att veta här är att vi pratar om en knappt märkbar energi – en subtil energi, det vill säga den typ av energi eller information som finns i och omkring allt som existerar, vilket också är samma typ av energi som bär informationen i våra tankar och känslor som vi pratade om innan.

Genom vetenskap och forskning vet vi att alla partiklar som utgör någon typ av materia är en väldigt liten del av själva materian. Nästan allt är tomrum, trots att vi ser fysiska saker och ting som mer eller mindre solida. Fysikerna kallar det här tomrummet för nollpunktsfält eller vakuumfält. Den senaste tiden av forskning har också visat att det faktiskt inte är tomt utan att det innehåller enorma mängder av en mycket, mycket subtil, det vill säga knappt märkbar energi eller vakuumenergi. Det är denna typ av energi som jag syftar på och som är det som är det intressanta här. De här elektromagnetiska linjerna som jag pratar om utgörs nämligen av just subtil energi.

Jordens nätverk av energilinjer är som ett kärt barn – det har många namn och åsikterna om hur det ser ut, är strukturerat och fungerar är minst lika många.

Som jag ser det finns det ett nästintill kaotiskt nätverk av elektromagnetisk strålning, det vill säga jordenergilinjer, över, på och under hela vår jords yta och det finns, mig veterligen, inte ett enda ställe på vår jord som inte står i direkt förbindelse med det här nätverket.

Det här nätverket påverkar oss alltså oavbrutet, dag som natt och det ger oss, bland annat, olika typer av livsnödvändig energi. Det kan vara energi som är viktig för vår personliga utveckling och kan handla om allt från vår förmåga att kunna känna, till att vi är delaktiga i allt det som sker, det vill säga att vi har ett både eget och gemensamt ansvar för allt det som sker och händer i våra liv och på jorden.

Om vi går tillbaka till bilden av träden som sprider sina grenverk över hela vår jord så ser vi att kronorna består av allt från grova grenar i olika storlekar till tunna kvistar som avslutar grenarna. De löper huller om buller och korsar varandra på otaliga ställen. Alla grenar och kvistar hos ett ”riktigt” träd fyller en unik funktion hos trädet och det är också precis så här som jordens energilinjer fungerar – varje del, oavsett utseende och storlek, har en unik funktion både som del i ett nätverk av linjer som samverkar, men också som en del i helheten. Alla linjer är lika viktiga.

Världskarta-boken---2

Linjesträckning över världen

Hmm… Låter lite som det nog är meningen att vi människor borde fungera tillsammans… Nåväl. De linjer som är av mycket stor betydelse för vår personliga och gemensamma utveckling består av – som jag ser det, 10 olika huvudlinjer och 10 så kallade par-linjer. De är en del av helheten, men bildar ett specifikt nätverk tillsammans som löper kors och tvärs över hela jorden.

Skandinaviakarta-linjer

Linjer över Skandinavien

Varje linje, både huvudlinjerna och paren bär med sig olika typer av kunskap i form av subtil energi – en frekvens, som vi, när vi än önskar, kan hämta både styrka, kärlek och information ur. Det är som om vi har fått den mest fantastiska gåva man någonsin skulle kunna tänka sig – kunskap som bara finns och som vi alla kan införliva i våra liv utan minsta besvär. Vår jords energilinjer kan användas som moderna verktyg för vår personliga utveckling och kreativa problemlösning!

Det är fullkomligt obetalbart och är det inte så? Det viktigaste i våra liv går inte att köpa för pengar. Det gäller såväl önskan av att vilja ta till sig kunskap, som vår önskan om ett liv fyllt av glädje och kärlek.

För tiotusentals år sedan visste vi vilken enorm betydelse den här energin hade för oss och hur viktig den var för att vi skulle må bra. De flesta av oss hade också förmågan att kunna känna den, men som så mycket annat, så glömde vi…

Som jag påpekat tidigare så bevarades kunskapen tack och lov och det är nu hög tid att vi lära oss på nytt så att vi kan bli det vi är ämnade att vara och göra – att skapa en värld av lika möjligheter för alla, där alla är friska och helt fria att kunna leva sin högsta dröm.

Men hur kan vi då lära oss det igen? Hur lär vi oss att känna subtil energi? En energi som knappt vetenskapen kan mäta. Återigen – det är inte så svårt som man kanske kan tro.

Det är genom våra känslor, våra kroppsliga förnimmelser, som vi kan känna den här subtila energin och alla kan lära sig det. Det är inte några få förunnat att ha den möjligheten – alla har den. Det är inte heller något hokus-pokus. Vetenskapen har sett att våra kroppar reagerar på subtil energi, vilket i mina ögon är på liknande sätt som vi reagerar på alla olika typer av elektromagnetisk strålning. Skillnaden är bara hur vi upplever det och med vilken styrka och frekvens som den elektromagnetiska strålningen påverkar oss.

All elektromagnetisk strålning, det vill säga allt från det som vi upplever som ljus, ljud och kraft till värme och kyla, påverkar våra celler som i sin tur ger oss en upplevelse av det ena eller det andra slaget. När det gäller subtil energi så har forskningen bland annat kunnat påvisa att den påverkar vår muskelspänning och att det troligen är därför som vi kan lokalisera subtil energi med våra kroppar.

Detta skulle kunna vara en förklaring till hur vi med hjälp av en pendel eller någon typ av pekare kan lokalisera vatten, elledningar, gamla husgrunder eller vilka andra saker som helst.

Som jag nämnde tidigare så utstrålar allt som existerar subtil energi och denna subtila energi har då givetvis en egen, unik frekvens. När man fokuserar på att till exempel hitta vatten, så tänker man ”vatten”. Din tanke ställer då in sig på ”vattenfrekvensen” och din kropp svarar på just den frekvensen och ingen annan. Vi blir sändare och mottagare av en viss frekvens som vi pratade om. Det här gäller oavsett vad det är vi söker, alltså tänker på. Vår tanke motsvarar alltid frekvensen av det som vi tänker, i det här fallet det vi söker. Så, pendel- och pekarkonsten avmystifierad som jag ser det. Inget konstigt eller mystiskt alls, bara ren ”energi”!


Det här är en NY väg

  • Det här är en väg av djup samhörighet med allt som är.
  • Det här är en väg som representerar en universell sanning.
  • Det här är en väg som är tillgänglig för alla som vill följa den för sin egen och alla andras skull i kärlek, respekt och vördnad.

Syftet och målet med den här vägen är att ge vårt intellekt ett nytt, intuitivt sätt att se själva livet – ett synsätt som har gjort sig fri från rädslans starka grepp och istället ser livet som det ska vara – en källa till glädje.

Det handlar om att utveckla en ny medvetenhet om den värld vi lever i och ta hjälp av både forskning och vetenskap som nu äntligen börjar se det som så många har pratat om så länge vi kan minnas – att allt är ett.


Att använda verktygen pendel, pekare & bobber

Hur kan vi då lära oss att hitta alla dessa positiva och glädjerika känslor och samtidigt lära oss hur de känns, så att vi utan problem kan hitta dem?

Det lättaste sättet för oss är att lära oss att använda och arbeta med en pendel, pekare och/eller bobber. Med den kunskapen upprättar vi en direkt kommunikation med vår jord och använder det som erbjuds – jordens och vår personliga inneboende kraft.

Genom att lära oss på nytt, att kunna se, känna igen och använda denna nygamla energi, så ger vi oss själva också möjligheten att kunna få den var vi än befinner oss – på arbetet, i våra hem, hos tandläkaren, på festen eller på kvällen när vi ska sova. Denna kraft innehåller all den information, all den kunskap och all den kärlek du någonsin kommer att behöva för att kunna återknyta och återta det som är din rätt – friheten som finns i vetskapen om att du har och är oändliga möjligheter!

I samarbete med vår jord och den enorma kraft och kunskap som hon ger oss genom det nät av energier som finns, så kommer du att överträffa dina vildaste fantasier om vad som är möjligt om och om igen och det bästa av allt – du ger dig själv denna gåva. En gåva av ofattbar frihet – livet självt.


Ge dig själv en utbildning som kommer att förändra ditt liv!

Anmäl dig här!

Dowsing Kurs • En nygammal väg - Livets vägvisare

Strax norr om Ystad ligger Hannagården där den feminina delen av “Pair of Joy” löper tvärs över gården. En bättre plats för en dowsingkurs är svår att hitta! Dowsing är det engelska ordet för det arbete som utförs med bland annat pendel, pekare och bobber i syfte att läsa olika typer av energi. I kursavgiften ingår en pendel av metall för den rätta tyngden. Pekare och bobber kommer att finnas till låns på kursen om man vill.

Under två intensiva och spännande dagar lär vi oss att använda pendeln, pekarna och bobbern, men med störst fokus på pendeln. En pendel kan göra så otroligt mycket mer än att bara ge oss ett ja och/eller nej svar – den kan faktiskt svara på det mesta vi skulle vilja veta och är väl värd att lägga extra krut på. Vi startar redan kl. 09.00 dag 1 och avslutar ca. kl. 18.00 dag 2.

Vi kommer också att besöka två ytterligare energilinjer och kraftplatser som ligger i närheten av Hannagården så att vi får möjlighet att lära oss att känna skillnaderna på de olika energilinjerna och förstå dess budskap.

Om du vill kommer du att få möjlighet att designa din egen pendel i äkta silver som jag sedan personligen tillverkar åt dig. Specialpris på din pendel i äkta silver utlovas i så fall! Vi plockar också fram den kristall som resonerar med din personliga och helt unika grundenergi så att du kan införliva den i din design om du vill. Du kan läsa mer om pendeln här.

För anmälan, pris och dagordning – Läs mer här!

Kommande dowsing kurser • En nygammal väg - livets vägvisare

1_Hannagården

Ystad - Hannagården

DSCF2810

Ystad - Hannagården

Dollarphotoclub_copy_Robert-Cocquyt17768619

Ystad - Hannagården

Dollarphotoclub_copy_Fotofrank_57318337

Ystad - Hannagården

Vågar du? Utmana dig själv! - Läs boken - Vägen tillbaka till framtiden

Copyright 2015 Edere AB | All Rights Reserved | Edere AB