Posts Grid

Posts Grid Element

You can easily add Posts Grid elements to any page you create. Click on Add element and select the Posts Grid Element from the Pop-up window. There is no limit to the number of Posts Grid element you can add on a page.

Posts Grid Options

Posts grid can have a couple of settings you can use to make the Posts Grid element suitable for what you need.

  1. You can select the number of posts to show
  2. Select the Style of the Posts Grid – there are 2 styles available
  3. For Style 1 you can select the number of columns to use for your posts – 3,4 or 5
  4. You can enable or disable the Post Title, Post Thumbnail, Date, Excerpt and the Continue Reading link
  5. You can filter posts – select only specific posts and select specific categories
  6. You can also choose the Posts Ordering – ascending or descending by date.
  7. You can also add a CSS Animation for the Posts Grid element

Posts Grid Style 1 - examples

Here are some Posts Grid elements using the Style 1 option.
Gör det själv – Skapa tryck & formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...

Continue reading →

Gör det själv – Skapa, tryck & formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...

Continue reading →

Skapa, Tryck & Formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...

Continue reading →


Gör det själv – Skapa tryck & formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...
Gör det själv – Skapa, tryck & formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...
Skapa, Tryck & Formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...
Skapa, tryck & formge!
Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan barn! SKAPA – TRYCK – FORMGE Skapa egna mönster med papper, penna...

Posts Grid Style 2 - examples

Here are some Posts Grid elements using the Style 2 option.
Gör det själv – Skapa tryck & formge!
Gör det själv – Skapa tryck & formge!
27 juli, 2016

Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan...

Continue reading →

Gör det själv – Skapa, tryck & formge!
Gör det själv – Skapa, tryck & formge!
25 juli, 2016

Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan...

Continue reading →

Skapa, Tryck & Formge!
Skapa, Tryck & Formge!
21 juli, 2016

Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan...

Continue reading →


Domedagsprofetior – ren rappakalja!

Tror du på det? Domedagsprofetior alltså. Om så, kanske de verkligen blir verklighet…...

Julerbjudande 2015

♥♥♥ GÖR JULEN 2015 SPECIELL ♥♥♥ Ge den vackraste gåva du någonsin kan...

Skapa, tryck & formge!

Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan...

Skapa, Tryck & Formge!

Tråkigt väder… eller bara lite less? Gör något kul och annorlunda med eller utan...

Vågar du? Utmana dig själv! - Läs boken - Vägen tillbaka till framtiden

Copyright 2015 Edere AB | All Rights Reserved | Edere AB