Vad är en Mandala och hur används den?

En mandala är en cirkel med en eller flera symboler och mönster som är ritade organiserat eller oorganiserat, med eller utan ett synligt center och/ eller mönster. En Mandala är en urgammal och universell symbol som bland annat visar på föreningen av det universella och det gemensamma inom oss, men en mandala är också mycket mer än bara en enkel form.

En mandala representerar helheten och kan ses som en modell för den organiserade strukturen av livet självt – ett kosmiskt diagram som påminner oss om vår relation till det oändliga och världarna som sträcker sig både bortom och inom våra kroppar och sinnen.

En mandala som du eller jag skapar med papper, penna och färg på ett otvunget och lekande sätt visar på det som vårt undermedvetna – vår intuition – vår själ vill förmedla till oss så att vi ska kunna se, tolka och förstå vad det är vi behöver arbeta med i vårt liv just nu för att kunna åstadkomma och göra allt det vi vill och önskar. Att rita och måla en mandala är ett av de bästa verktyg jag vet för att få hjälp att lösa rädslor och få reda på vad som är viktigt att se och förstå just nu.

Genom att tolka den bild som du har målat i alla dess aspekter, det vill säga när det gäller allt från färger, symboler och bilder kombinerat med var du har placerat de olika bilderna och färgerna inom cirkeln, kan man oftast väldigt enkelt se vad det är som behövs för att komma vidare eller helt enkelt få en förståelse av var någonstans i livet du befinner dig.

Man kan se det som ett sätt att kommunicera med sitt undermedvetna.

En mandala representerar i sig både den enhet och den helhet som vi alla längtar efter och strävar emot. Vi kan se mandalan som en behållare för allt det som är nödvändigt just nu och den kunskap vi behöver för att fortsätta utvecklas mot det högsta och bästa.

Symboler för mandalan kan man hitta över hela världen och de äldsta har hittats på stentavlor och i hällristningar. Den mest framträdande symbolen är ”The Flower of Life” – ”Livets Blomma” som man kan se som livet självt, det vill säga hela universums ursprung och alla de grundläggande sambanden i vår natur och i våra liv.


Mandalakurs – Vad vill ditt undermedvetna förmedla?


Det är inte bara genom drömmen som ditt undermedvetna kan förmedla sig. Det finns enklare sätt!


Många gånger har du säkert undrat vad det är som gör att saker och ting inte blir som du vill och önskar. Livet känns som om det vore klister eller som om man trampar runt i en pöl av gyttja som bara blir djupare och djupare… Naturligtvis ställer vi oss frågan – VARFÖR??? Vad är det som gör att jag inte kommer dit jag vill?

Ditt undermedvetna vet och vill inget hellre än att du ska ”lyssna”, men HUR?

Drömmar är svåra att tyda och oftast glömmer man detaljerna direkt så det är en ganska krånglig väg, men det finns ett annat sätt – ett sätt som är mycket enkelt!

Rita en Mandala!


Tillsammans under ett antal timmar utforskar vi Mandalans ursprung och hemligheter och låter sedan vårt undermedvetna visa i bild vad det vill förmedla genom att rita en egen Mandala. Du kommer därefter få en personlig, övergripande tolkning av just din Mandala.

Här är det inte frågan om att vara bra på att måla och rita – kan du hålla i en penna och dra streck kan du göra en Mandala och det är riktigt roligt!

Vill du vara med på en upptäcktsfärd som verkligen kommer att öppna dörrar föreslår jag att du anmäler dig till en av kommande dagar! Varmt välkomna :-)

För anmälan och pris – Läs mer här.

Kommande kurser • Mandala tolkningar

dalkulla

Lords Dalkulla Ängalänga - Brösarp

1_Hannagården

Ystad - Hannagården

Dollarphotoclub_copy_vencav_53736681

Ystad - Hannagården

Vågar du? Utmana dig själv! - Läs boken - Vägen tillbaka till framtiden

Copyright 2015 Edere AB | All Rights Reserved | Edere AB